အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြက မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ႔ ASEAN Cyber Kids Camp 2018မွာ အ.ထ.က(၁)ဒဂံုမွ ဆ႒မတန္းနဲ႔ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၂)ဦးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ရာ တတိယဆုကို ရရွိ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ASEAN Cyber Kids Camp ဆိုတာ သက္လတ္ မီဒီယာကြန္ပ်ဴတာစီမံကိန္းေတြကိုတီထြင္ဖန္တီးမႈျပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပိဳင္ပြဲကို ဘရူႏို္င္းႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆ႒မတန္းနဲ႔ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၂)ဦးက၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ရာ တတိယဆုကိုရရွိခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပိဳင္ပြဲကို အမွတ္(၁) ေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ မွ ဆ႒မတန္းေက်ာင္းသူ မခန္႔အိမ္စည္နဲ႔ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသား ေမာင္သန္႔စင္တို႔က ျမန္မာႏုိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ျပီး တတိယဆု ေၾကးတံဆိပ္ကို ရရွိခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ASEAN Cyber Kids Camp  ျပိဳင္ပြဲကို အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြက မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တယ္လို႔႔သိရပါတယ္။ ASEAN Cyber Kids Camp2018 ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံမွာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆံုးၾကိမ္ က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ဒီျပိဳင္ပြဲမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ပထမဆု၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ဒုတတိယဆု ရရွိခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News