လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန နဲ႕ UNDP တို႔ပူးေပါင္းၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ  ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာ ေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ နည္းျပသင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံ ပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္အသိပညာေပးနည္းျပသင္တန္းတက္ေရာက္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ခရိုင္တစ္ခရိုင္ကို (၈)ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမ(၃၂)ဦး၊ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ(၈)ဦး စုစုေပါင္းနည္းျပသင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၄၀)ကို သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္ ခရိုင္(၄)ခရိုင္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ထဲက အထပ္ျမင့္ေက်ာင္းနဲ႔ သက္တမ္းရင့္ေက်ာင္း (၁၀၀)ကို စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးနည္းျပသင္တန္းမွာ ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ ငလ်င္မလႈပ္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္နဲ႔ လႈပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကို စီမံကိန္းေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အသိပညာေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေက်ာင္း(၁၀၀)ကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိမသန္စြမ္းေက်ာင္း(၇)ေက်ာင္းမွာလည္းသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News