လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနနဲ႔ UNDP တို႔ပူးေပါင္းၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ နည္းျပသင္တန္း ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္အသိပညာေပးနည္းျပသင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႔ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ခရိုင္တစ္ခုကို(၈)ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ဆရာဆရာမ(၃၂)ဦး၊ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္း(၈)ဦး စုစုေပါင္းနည္းျပသင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား အေယာက္(၄၀)သင္ၾကားေပးေနတာပါ။ သင္တန္းမွာေတာ့ ငလ်င္အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ အသိပညာေပးေတြ၊ သဘာ၀ေဘးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပံု၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈနဲ႔ဆံုးရံႈးမႈ တန္ဖိုးေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို သင္ၾကားေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရိုင္(၄)ခုက ေက်ာင္းေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္ထဲမွ အထပ္ျမင့္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ သက္တမ္းရင့္ေက်ာင္းေပါင္း (၁၀၀)ကို စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုသင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကေန တစ္ဆင့္သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြကို ငလ်င္အႏၱရာယ္ အသိပညာေတြျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးရာမွာ သဘာ၀ေဘးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ငလ်င္အသိပညာေပးအဖြဲ႔ ၊သတင္းျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖြဲ႕၊ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုေတြနဲ႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြျပန္လည္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

စီမံကိန္းေဒသအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ေက်ာင္းေပါင္း(၁၀၀)ကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးသင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္အသိပညာေပးသင္တန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိမသန္စြမ္းေက်ာင္း(၇)ေက်ာင္းမွာလည္းသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရ ပါတယ္။အခုလိုစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာငလ်င္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးေတြကို စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေႀကာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ စတဲ့တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္တို႔မွာသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News