ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳယမ္းမွာ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ကေန(၂၀)ရက္ထိက်င္းပမယ့္ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအရာ႐ွိ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ အိမ္ျပာေတာ္ဘက္ကစီစဥ္ေနပါတယ္။  ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ လူ(၂၀၀)ဦးပါ၀င္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႕ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။  ၿပီးခဲ့တဲ့ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ(၂)ခု မွာတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူအေရအတြက္ထက္ လူ(၁၀၀)ေလ်ာ့နည္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုႏွစ္တက္ေရာက္မယ့္  ေတာင္ကိုရီး ယားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႕ ဘာသာေရးက႑ေတြကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကို ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ပန္မြန္ဂြ်န္းေၾကညာ ခ်က္နဲ႔အညီ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအခ်င္ခ်င္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ အိမ္ျပာေတာ္ဘက္က ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ ကိုရီးယားကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ပါ့ခ္ရမ္ မန္နဲ႕ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီဥကၠဌ ဟန္ေခ်ာင္ယူတု႔ိပါ၀င္လာဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။

 

 

Related News