ကတ္တလိုးနီးယားေဒသရဲ႕အမ်ိဳးသားေန႔မွာ စပိန္ႏိုင္ငံကေနခြဲထြက္ဖို႔ လိုလား ေနေသးတယ္လို႔ ေဒသခံတစ္သန္းနီးပါးက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းက “ကတ္တလိုနီးယား”ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္“ဘာစီလိုနာ”မွာ အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္က လူတစ္သန္းေလာက္စု႐ံုးခဲ့ၾကၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္လိုေသးတယ္ ဆိုတာကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွာ စပိန္ႏိုင္ငံကေနခြဲထြက္ဖို႔ လႈပ္႐ွားမႈေတြ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကတ္တလိုးနီးယားအမ်ိဳးသားေန႔က်င္းပတာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္အခမ္းအနားမွာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၾကဖို႔ ေဒသခံေတြကို ခြဲထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြမေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံကိုထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ ကတ္တလန္သမၼတေဟာင္း “ကားလ္စ္ ပူေဒးမြန္႔တ္”နဲ႔ ကတ္တလန္လက္႐ွိသမၼတ “ကြင္မ္ ေတာ္ရာ”တို႔က အေစာပိုင္းမွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးမဲ့ခ်ီ တက္မႈတစ္ရပ္ကိုစတင္ေနၿပီလို႔ အခမ္းအနားအၿပီးမွာ ကြင္မ္ေတာ္ရာကေျပာပါတယ္။ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူခဲ့တဲ့ ေန႔နဲ႔ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီလို႔တစ္ဖက္သတ္ေၾကညာခဲ့တဲ့ေန႔ေတြမွာလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ေတြဆက္လုပ္ဖို႔ ေဒသခံေတြကစီစဥ္ေနပါ တယ္။ အဲဒီလိုခြဲထြက္တာက စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးလို႔ စပိန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဆိုင္ရာတရား႐ံုးက (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ကတ္တလိုးနီးယားေဒသကို စပိန္အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News