အေၾကာင္းအရာ: 

"ရယ္စရာေလးေတြရွိေသးတယ္ စာေရးေရာ..မေဟသီေရးတယ္ ေနာက္ျပီးေတာ႔ ေန႔သားေတြနဲ႔ ေဟာကိန္းေတြမွာ ေရးတဲ႔အခါ စာေပစစ္ေဆးေရးက ေခၚေျပာတယ္..တနလၤာေန႔ေမြးတဲ႔သူေတြကိုေတာ႔ ေကာင္းေအာင္ေရးေပးပါတဲ႔ အဆိုးကိုေတာ႔ မလိုခ်င္ဘူးတဲ႔ ..အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာတယ္ ဟာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ..အယ္ဒီတာေတြအကုန္လံုးလည္း အဲလိုေျပာထားေတာ႔ အယ္ဒီတာေတြက ဖုန္းဆက္ျပီးေျပာတယ္.."