အေၾကာင္းအရာ: 

"အစ္မအေနနဲ႔ကေတာ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားျပီဆိုတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ဆိုတာ မသိပဲနဲ႔ ဟိုေျပာဒီေျပာေနတဲ႔ ဒဏ္လည္း အစ္မမခံႏိုင္ဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ အစ္မဘာအမွားမွ မလုပ္ခဲ႔အတြက္ ဘာမွအေျပာမခံခ်င္ဘူး"  Part - 2 (S-1)