အေၾကာင္းအရာ: 

"သီခ်င္းေတြ ဘာေတြဆိုရင္ တခါမွ မူးရစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲျပီးေတာ႔မွ မဆိုဘူး သီခ်င္းေပၚမွာေတာ႔ အျမဲတမ္း ရိုးသားတယ္..သီခ်င္းေပၚမွာ ရိုးသားမွလည္း ကိုယ္႔သီခ်င္းက သူမ်ား ရင္ဘတ္ထဲမွာ ရိုးရိုးသားသား ခံစားလို႔ရမယ္..ပါးစပ္ရွိတိုင္းသီခ်င္းဆိုလို႔ေတာ႔ မရဘူး"