အေၾကာင္းအရာ: 

"သမီးသိတတ္တဲ႔အခ်ိန္ကလည္း သမီးကိုယ္သမီးလက္ခံႏိုင္တယ္..ဒီမသန္စြမ္းျဖစ္ေနတာကိုေလ ရွက္တယ္ဆိုတာမရွိဘူး..အေမတို႔အေဖတို႔က ငယ္ငယ္ကတည္းက အကၤ်ီဆင္တာကအစ ဘယ္ေတာ႔မွ လက္ရွည္မဆင္ခဲ႔ဘူး" (Seg - 2)