အေၾကာင္းအရာ: 

အန္တီတူးရဲ ့ အျမင္ကေန  presenterေတြ ၊ အနုပညာရွင္ေတြ ၊ ပရိသတ္စတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္နဲ ့သံုးသပ္ေပးထားပါတယ္။ Let 's Talk မွာ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ေသာ အစီအစဥ္ေတြထဲကမွ  ခ်မ္းခ်မ္း ရဲ ့ အိမ္တြင္းေရး ၊ မီးမီးခဲနွင့္ ထူးအယ္လင္းတို ့အေႀကာင္းေတြ ၊ ဆုပန္ထြာရဲ ့လူေျပာမ်ားေနႀကတဲ့ အေႀကာင္းေတြကို  စျပီး သံုးသပ္ေပးထားပါတယ္။ ( Seg -1)