အေၾကာင္းအရာ: 

မႀကီးစန္းရဲ ့ စိတ္ထားျဖ ူစင္မႈေတြ ၊ နီနီခင္ေဇာ္နဲ ့အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္တို ့ရဲ ့ မေျပလည္မႈေတြ ၊ ကိုယ့္ရဲ ့ခံစားခ်က္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဖြင့္ထုတ္တယ္ ၊ ျပည္သူလူထုေကာ ၊ အနုပညာရွင္ေတြကိုပါ classic ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အန္တီေပါက္ ( Designer မိုးကုတ္ေပါက္ေပါက္)တို ့ရဲ ့ အေႀကာင္းေတြကို သံုးသပ္ေပးထားပါတယ္။ ( Seg - 2 )