အေၾကာင္းအရာ: 

ဆင္ဆာအဖြဲ႕ကိုမရွိရဘူးလို႕မေျပာခ်င္ပါဘူး၊အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ Website ေတြ ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္ေပးခဲ့ရင္ ျမန္မာရုပ္ရွင္နဲ႕ဗီဒီယိုကို ဒီထက္ပိုၿပီးလြတ္လပ္သြားဖို႕အခ်က္အလက္ေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္မလိုပါဘူး  အခုလက္ရွိပိတ္ဆို႕ထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ေလး ေတြကိုဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ပဲ အခုထက္ပိုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ဆီကို 100 % ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္..............Part-2