အေၾကာင္းအရာ: 

မိသားစုကိုေပးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္အရမ္းနဲပါတယ္။ဒါေလးကိုနားလည္ေပးထားတဲ့သူူကိုရထားတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ခုလို႕ပဲျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။စိတ္ထဲမွာတစ္သက္လံုးထည့္ထားရင္တာ၀န္ေက်တယ္ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႕ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အတင္းဆင္ေျခေပးၿပီးေတာ့ေနေနရတယ္၊တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့သူတို႕ရဲ႕တန္ဖိုးက ၾကီးမားပါတယ္.................