အေၾကာင္းအရာ: 

"ရလာတဲ့ဘ၀မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တည္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ၾကိဳးစားဖန္တီးၿပီးေနတာေပါ့၊အဓိကကေတာ့ ဖန္တီးၿပီးေနရတာ ေပ်ာ္လားဆိုေတာ့မေပ်ာ္ဘူး ၊ေက်နပ္လြန္းလို႕႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ၾကိဳက္လြန္းလို႔လဲမဟုတ္ဘူး၊ဒါေပမယ့္ ရလာတဲ့ဘ၀မွာ ျဖစ္လာတဲ့ဟာကိုအေကာင္းဆံုး လက္ခံတယ္။ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာကို ေနာက္ဆံုးကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ရွာေဖြလိုက္တာ " Part- 1