အေၾကာင္းအရာ: 

ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို မိန္းမတစ္ေယာက္က လံုး၀ရာႏႈန္းျပည့္ စိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတာေတာ့ ကိုယ္ထင္တယ္၊ဘယ္မိန္းမမွရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။မိန္းမရဲ႕ စိတ္အေျခခံဆိုတာရွိၿပီးသား၊အထူးသျဖင့္ ကိုယ္တို႕လိုသရုပ္ေဆာင္မင္းသားေတြဆို ပိုဆိုးတာေပါ့။..............(Part- 2) (Seg 3)