အေၾကာင္းအရာ: 

Actor ေတြ သရုပ္ေဆာင္ေတြဟာ ဗြီဒီယိုက ထြက္အားအရမ္းမ်ားတဲ႔အခါ တစ္နာရီ ၄၅မိနစ္စာရွိတဲ႔ကားေတြဟာ ဆင္တူရိုးမွားဇာတ္လမ္းေတြျဖစ္လာတယ္ ဒီလိုဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေပါက္ရင္ လိုက္ရိုက္ၾကတယ္ နည္းနည္းေလးေလာက္ပဲ ကြဲျပားသြားတယ္..အႏုပညာေတြမရွိေတာ႔ဘူး ခံစားရတယ္....Seg-1