အေၾကာင္းအရာ: 

သူတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ခံျပီးေတာ႔ ဖုန္းဆက္ျပီးေတာ႔ လာေလွ်ာက္ေပးပါလို႔ ေျပာစရာလည္း မလိုဘူး..သူတို႔ကို ကိုယ္ေတြ႔တဲ႔ အခ်ိန္တုန္းက ဘယ္ေနရာမွာေတြ႔ခဲ႔လဲဆိုတာ သူတို႔အကုန္သိတယ္..သူတို႔ကို စင္ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေတြ႔လာတာမဟုတ္ဘူး..သူတို႔ကို သြားရင္းလာရင္း ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ကိုယ္ေတြ႔လာခဲ႔တာ..[Part 1 Seg-3 ]