အေၾကာင္းအရာ: 

အဓိကကေတာ႔ ဒုကၡသည္ လမ္းေဘးေခြးေလးေတြ၊ ကားတိုက္သြားတဲ႔ေခြးေလးေတြ၊ စားရမဲ႔ေသာက္ရမဲ႔ ေခြးေလးေတြကို ကၽြန္မက ကယ္ခ်င္တာ..ငယ္ငယ္ကတည္းက ေက်ာက္ကုန္းျခံထဲမွာ ေကာက္ေမြးရင္းနဲ႔ ျခံထဲမွာတင္ အေကာင္ ၅၀ေလာက္ျဖစ္လာတာ..Seg 1