အေၾကာင္းအရာ: 

"ဦးတို႔ကို ကမၻာကသိေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုရင္ ဦးတို႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ဓေလ႔စရိုက္၊ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ႔ အလွအပ ဒါေတြနဲ႔သာလွ်င္ ကမၻာကအသိအမွတ္ျပဳေအာင္ လုပ္လို႔ရမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ထားတယ္"(Part-1)