အေၾကာင္းအရာ: 

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုက္ဆံရွိလို႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးေလ အဲဒီေတာ႔ ေသးေသးေလးကေန စျပီးေတာ႔ ၾကီးလာတာပါ..မၾကီးစန္းဆိုရင္ သူမ်ားအိမ္ေရွ႔ခန္းေလးပဲ သံုးပံု ပံုတပံုေပါ႔ အဲဒီကေနစျပီးေတာ႔မွ သူမ်ားအိမ္မွာေနရတယ္" Seg- 2