အေၾကာင္းအရာ: 

"ဒီႏွစ္ေစာေစာပိုင္းက ျမန္မာျပည္မွာ ေရၾကီးတယ္ ေရၾကီးေတာ႔ ေရေတြကို ေတာ္ေတာ္ရြံတယ္ ၾကည္႔ေတာင္မၾကည္႔ခ်င္ဘူး သိပ္ျပီးေတာ႔ ဖီလင္မျပင္းထန္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရက ရွားအံုးမယ္ ေရၾကီးလိုက္တဲ႔အခါမွာ ေသာက္ေရသံုးေရ ကန္ေရေတြက အကုန္ျပတ္သြားျပီ" Part-1 (Seg-2)