ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ၏ "စကားအတတ္ပညာ"သင္တန္း အစီအစဥ္ကို MRTV-4 ရုပ္သံလုိင္းမွ အပတ္စဥ္ စေန ၊ တနဂၤေႏြ ေန႔တုိင္း (ေန႔လယ္ ၁၂း၃၀) အခ်ိန္တြင္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ ၏ "စကားအတတ္ပညာ"သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါလင့္တြင္https://docs.google.com/forms/d/1_n9zp9jhRBaRT1-RbqKzBjy1omaErMkQulacNjJ... ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ျဖည့္စြက္၍ အခမဲ႔ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္း (MRTV-4) မွာအခမဲ႕ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Form တြင္ျဖည့္စြက္ရန္ အခက္အခဲရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ MRTV-4 Facebook Page ၏ message box တြင္
အမည္ -
အသက္ -
ပညာအရည္အခ်င္း (သို႔) အလုပ္အကုိင္ -
Ph ၊ Email Address - 
မ်ားအျပည့္အစုံျဖည့္စြက္ေပးပုိ႔ပါရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

စကားအတတ္ပညာ