အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚေဒၚျမ ဆရာမေလးအတြက္ စိတ္ပူတယ္ သူ႕မွာမေကာင္းတဲ့ အျဖစ္ေတြၾကံဳေနတယ္ဆိုျပီးလိုက္စံုစမ္းရင္ သူပဲဒုကၡေရာက္မွာ ( ေဒၚျမသက္ေ၀ )