အေၾကာင္းအရာ: 

"နတ္သမီးေမေမ အစ္ကိုကဘာလို႔ဟိုမိန္းမကို ျမင္းစီး၀တ္စံု၀ယ္ေပးရတာလဲဟင္ အေစာကိုက် တစ္ခါမွဒီလို အလိုမလိုက္ဖူးဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲ နတ္သမီးေမေမ "(ေစာကလ်ာ)