အေၾကာင္းအရာ: 

-ဆရာမ မလာေတာ့ဘူးနဲ ့တူတယ္ သူေဌးေလးရယ္..ျမင္းလွည္းမမွီလို႔မ်ားလိုက္­မလာတာလားမသိဘူး..စိတ္မပူပါနဲ႔သူေဌးေလးရယ္.­...(ေဒၚေဒၚျမ)