အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုေနဗလ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ ခရီးျဖစ္ပါေစေနာ္ (မာရီျမင့္)
မေန႔က ကၽြန္ေတာ္ဆီေရာက္တဲ့ေၾကးနန္းထဲမွာ ေမဘယ္လ္ကရန္ကုန္ကထပ္ေပ်ာက္သြားျပန္ျပီတဲ့ (ေနဗလ)