အေၾကာင္းအရာ: 

မာရီျမင့္ဆိုတဲ့ မိန္းမကသိပ္ကို ေကာက္က်စ္တာပဲရန္ကုန္ကိုလိုက္လာျပီး အစ္ကို႔ကိုျမဴစြယ္တယ္ နတ္သမီးေမေမ (ေစာကလ်ာ)