အေၾကာင္းအရာ: 

-ေဒါက္တာေလးက အဂၤလန္မွာေက်ာင္းတက္တာ..အန္တီရဲ႕သား ၀ဏၰေက်ာ္စြာ ဆိုတာကလဲအခုအဂၤလန္မွာေက်ာင္းတက္ေနတာ..အခုဆ­ိုလို႕ရွိရင္ေက်ာင္းေတာင္မွျပီးေတာ့မယ္.