အေၾကာင္းအရာ: 

ရွင္ကြ်န္မကိုကယ္လိုက္လို႔က်ြန္မဘာမွမျဖစ္­ခဲ့ပါဘူး။ မဟုတ္ရင္ ရွင္အခုအိပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္မအိပ္ေနရမွာ (မာရီျမင့္)