အေၾကာင္းအရာ: 

အေစာကေလ အစ္ကို႔ကိုအရမ္းစိတ္ပူေနတာအစ္ကိုရဲ႕။ဒါေပမ­ယ့္ အေစာကလည္းေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာနဲ႔ အစ္ကို႔ကိုလာမၾကည့္ျဖစ္တာ (ေစာကလ်ာ)