အေၾကာင္းအရာ: 

အေမ့သမီးမ်က္နွာေလးက ဘာလို႔ဒီလိုျဖစ္ေနတာလဲ ခ်စ္ဖို႔မေကာင္းေတာ့ဘူးေလ (နတ္သမီးေမေမ)