အေၾကာင္းအရာ: 

သွ်တရ
=====
  ဒီဇိုင္နာဆိုတာ ေယာက်ာၤေလး လုပ္တယ္လို႔လဲ အဲ့ေလာက္ထိမသိဘူးေပါ့ ... တကယ္ျဖစ္လာတယ္ ဆိုေတာ့လည္း အခုအလုပ္မွာေပ်ာ္တာေပါ့ေနာ္ ...