အေၾကာင္းအရာ: 

လူငယ္ေတြကိုယ္စားျပဳတဲ့ မင္းသားတစ္ေခတ္ကို စျပီးထူေထာင္တာေပါ့ေနာ္ ကိုေက်ာ္သူက စခဲ့တဲ့အခါမွာ လူငယ္မင္းသားေတြအကုန္လံုး တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ႐ုပ္႐ွင္ေလယကတစ္ေခတ္ကို ျပန္ျပီးလႈပ္ခတ္သြားေစတာေပါ့ ......