အေၾကာင္းအရာ: 

ျဂိဳလ္ဆိုးမ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ေတာင္ အသက္ျပင္းေနလဲမသိဘူး ခုခ်ိန္ထိကို မေသႏိုင္ေသးဘူး...(ေဒၚျမသက္ေ၀)