အေၾကာင္းအရာ: 

ေမေမလုပ္ခဲ့တာေတြ အားလံုးက သမီးေလးကို ခ်စ္လို႔လုပ္ခဲ့တာပါ သမီးေလးရယ္ ( ေဒၚျမသက္ေ၀/ နတ္သမီးေမေမ )