အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္မစာေရးေနတာ နွစ္ႏွစ္ေလာက္႐ွိျပီ ၂၀၁၄ ဇြန္လေလာက္ကစေရးတာေပါ့ေနာ္ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ ဧျပီမွ အဆံုးသတ္မယ္ဆိုျပီး ေရးတာ အဲ့ဒါလည္းမျပီးခဲ့ဘူး