အေၾကာင္းအရာ: 

-ပထမဦးဆံုးအခါေပါ့ေနာ္အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့၀တၳဳတစ္ပုဒ္ဖတ္ဖူးတာေပါ့..အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဆရာမကိုယ္တိုင္လည္းစာေရးခ်င္စိတ္ေပါက္လာပါတယ္...