အေၾကာင္းအရာ: 

အႏုပညာရွင္ေတြ ဒုကၡျဖစ္တဲ႔အခါမွာ အိမ္အလာမခံ အိမ္အ၀င္မခံတဲ႔ဟာမ်ိဳးေတြကို အေမကစုစည္းျပီးေတာ႔ သၾကၤန္တိုင္းထြက္က ရတဲ႔ပိုက္ဆံ အိမ္ငွားေပး ေနာက္ အိမ္ရာထူေထာင္တယ္ အဲဒီဟာ အေမ႔ဘ၀မွာ အျမတ္ႏိုးဆံုး ဒီထက္ ျမတ္ႏိုးတာမရွိေတာ႔ဘူး