နယ္ပယ္အသီးသီးက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနတဲ႔ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သူတို႔ျဖတ္သန္းလာခဲ႔ရတဲ႔ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳ၊ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ႔ Let's Talk အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန(အပိုင္းသစ္)၊ ဗုဒၶဟူး (အပိုင္းေဟာင္း) တို႔ကို ည ၇း၂၀ အခ်ိန္တြင္ ထုတ္လႊင္႔ျပသလ်က္ရွိပါတယ္။

Watch- http://mrtv4.com.mm/video/playlist/lets-talk